Rusten samenvoegen

Dit script voegt helemaatsrusten samen tot balkrusten of kerkrusten.

Omdat in meerstemmige partituren de rusten meestal niet gelijkmatig over de stemmen verdeeld zijn, dient men in dit geval te kiezen voor de optie "bestaande systeembegrenzingen handhaven". De optie "Samenvoegen over systeemgrenzen heen", bedoeld voor eenstemmige partituren, leidt bij meerstemmige partituren tot onvoorziene resultaten!

N.B. Dubbelhele of brevis rusten hebben hetzelfde uiterlijk als rusten van twee maten in de vorm van kerkrusten zonder cijfer.

Bij problemen kunt u mailen naar peter_becker@freenet.de